A FOST PUBLICATA – Lista elevilor si studentilor care primesc in 2016 bani de la stat pentru a-si cu...

Lista elevilor şi studenţilor care primesc în 2016 bani de la stat pentru a-şi cumpăra un calculator nou. Elevii şi studenţii de până în 26 de ani, care provin din familii în care venitul brut lunar pe membru nu depăşeşte 150 de lei, beneficiază de un sprijin financiar destinat achiziţionării unui calculator nou, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru anul 2016 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 450 din 16 iunie şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată.

Potrivit actului normativ citat, anul acesta 12.024 de elevi şi studenţi de până în 26 de ani (cu peste 5.000 mai puţin decât anul trecut, spre exemplu) vor beneficia de ajutorul financiar de 200 de euro acordat de autorităţi în vederea achiziţionării unui calculator personal nou.

Concret, beneficiare ale sprijinului vor fi familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, în care venitul lunar brut pe membru de familie nu depăşeşte 150 de lei lunar.

Conform prevederilor în vigoare, ajutorul va fi acordat sub forma unui bon valoric, care reprezintă contravaloarea în lei a sumei de 200 euro, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente achiziţiei.

De altfel, din 2004, elevii şi studenţii care au dreptul de a beneficia de un astfel de ajutor depun anual, până la 31 martie, o cerere de acordare însoţită de documentele prin care se face dovada acestui drept, la unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi. Ulterior, instituţia verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite documentele inspectoratelor şcolare.

În altă ordine de idei, Legea nr. 269/2004 interzice înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea unei perioade de trei ani de la cumpărarea acestora. În caz contrar, beneficiarii sunt obligaţi să restituie echivalentul în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

Lista cu cei 12.024 de beneficiari ai ajutorului financiar privind achiziţionarea de calculatoare poate fi consultată pe site-ul Ministerul Educaţiei, acolo unde puteţi vedea lista finală a beneficiarilor din fiecare judeţ al ţării.

avocatnet.ro

Comments