Admitere Liceu 2021. Cum se face repartizarea computerizata la licee

Admitere Liceu

Admitere Liceu 2021. Cum se face repartizarea computerizata la licee


Elevii care au absolvit clasa a VIII-a au intrat in ultima etapa inainte de a-si afla liceul in care vor studia in urmatorii patru ani. Sambata, 24 iulie, va avea loc repartizarea computerizata la licee si vor fi comunicate rezultatele.


Cum functioneaza programul de repartizare computerizata


Dupa ce toti elevii au fost introdusi in sistem, pentru fiecare judet, se face o clasificare dupa ordinea descrescatoare a mediilor de admitere. Calculatorul parcurge aceasta lista de la cea mai mare medie catre cea mai mica.


De exemplu, daca pe pozitia 4959 se afla Popescu A Ion cu media de admitere 8,76, atunci calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul primei optiuni (175).


Acum calculator merge in lista liceelor la pagina cu codul 175, corespunzator primei optiuni a elevului Popescu A Ion si care are N locuri (N este numarul locurilor repartizate unui liceu la o anumita specialitate asa cum reiese din Brosura admiterii).


Daca gaseste un loc liber scrie numele lui Popescu A Ion si trece mai departe la pozitia 4960. Daca nu exista nicio pozitie libera, compara media ultimului inscris cu media lui Popescu A Ion.


Daca Popescu A Ion are la unul dintre criterii media mai mare este sters ultimul inscris pe lista, se scrie numele lui Popescu A Ion, iar cel scos din lista intra din nou in procedeul de repartizare. Daca NU, atunci pentru candidatul Popescu A Ion se trece la urmatoarea optiune inscrisa in fisa de inscriere.


Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului inscris pe lista se ajunge la departajare.


Daca media lui Popescu A Ion este mai mica (mai mare nu are cum sa fie) atunci Calculatorul merge la fisa elevului Popescu A Ion si citeste codul celei de-a doua optiuni. De aici se repeta procedeul descris mai sus.


Daca dupa parcurgerea tuturor optiunilor din fisa lui Popescu A Ion acesta nu a fost repartizat in niciuna dintre liste, el este scos din sistem si va participa la repartizare in cea de-a doua etapa.


Din acest motiv este foarte important ca optiunile sa fie nu numai suficiente, dar si realiste.


Cum se face departajarea elevilor cu medii egale


Daca media lui Popescu A Ion este egala cu media ultimului admis dintr-una dintre listele corespunzatoare unuia dintre codurile inscrise in fisa de optiuni, atunci departajarea se face pe baza Art. 5. din metodologia admiterii:


(2) In cazul in care doi candidati au medii de admitere egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:


media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-amedia generala de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a;nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;nota obtinuta la proba de limba materna din cadrul Evaluarii Nationale, respectiv nota de la proba de verificare a cunostintelor de limba materna, sustinuta conform prevederilor Art. 10, in cazul candidatilor care solicita inscrierea la unitati de invatamant cu predare in limba minoritatilor nationale.

In cazul in care, la o unitate de invatamant, pe ultimul loc, exista candidati cu optiunea exprimata pentru acea unitate scolara si care au mediile de admitere, precum si toate mediile mentionate la alin. (2), lit. a), b), c), d) si e) egale, atunci toti acesti candidati sunt declarati admisi la optiunea solicitata.


Calendar admitere la liceu 2021


Prima etapa de repartizare computerizata


16 - 22 iulie 2021 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a, la unitatea de invatamant sau prin formular transmis electronic.


Orice optiune gresita poate conduce la o repartizare nedorita!


16 - 22 iulie 2021 - Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere.


22 iulie 2021 - Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea de catre acestea a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.


23 iulie 2021 - Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala.


24 iulie 2021 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.


24 iulie 2021 - Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal.


24 iulie 2021 - Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti.


25 - 28 iulie 2021 - Depunerea/Transmiterea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati.


29 iulie 2021 - Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2021-2022.


A doua etapa de repartizare computerizata si admitere in liceu


29 iulie 2021 - Afisarea situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor romi, precum si a celor destinate candidatilor cu CES.


29 iulie 2021 - Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.


30 iulie 2021 - Desfasurarea/Echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna.


2 august 2021 - Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii.


29 iulie - 5 august 2021 - Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre candidatii care nu au fost repartizati computerizat in prima etapa.


29 iulie - 5 august 2021 - Introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere.


6 august 2021 - Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a candidatilor din a doua etapa a admiterii.


6 august 2021 - Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in a doua etapa a admiterii in invatamantul liceal.


6 - 7 august 2021 - Depunerea/Transmiterea dosarelor de inscriere la scolile la care au fost repartizati candidatii din etapa a doua.


9 - 13 august 2021 - Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in primele doua etape de admitere.Comments