CARIERA – Consiliul Judetean Maramures face angajari

CARIERA – Consiliul Judetean Maramures face angajari

Consiliul Județean Maramureș organizează în data de 1 august 2016, ora 10.00 ( proba scrisă) și în 3 august 2016 ora 13.00 (interviul) la sediul instituției concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante.

Condiţiile de participare la concurs sunt:

Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectura, urbanism, peisagistica, construcții civile, industriale și agricole, instalații, căi ferate, drumuri și poduri, construcții hidrotehnice, geografie, geodezie, topografie, cadastru;

Consilier, clasa I, grad profesional debutant – 1 post
fără vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
cunoștințe de operare pe calculator – Office, ArcGis, AutoCAD – nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 1 post
vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 1 an;
cunoștințe de operare pe calculator – Office, ArcGis, AutoCAD – nivel mediu;

Compartiment autorizare și disciplina în construcții

Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea arhitectura, urbanism, peisagistica, construcții civile, industriale și agricole, instalații, căi ferate, drumuri și poduri, construcții hidrotehnice;

Consilier, clasa I, grad profesional superior – 1 post
vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 9 ani;
cunoștințe de operare pe calculator – Office- nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional principal – 1 post
vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 5 ani;
cunoștințe de operare pe calculator – Office – nivel mediu;

Consilier, clasa I, grad profesional asistent – 2 posturi
vechimea în specialitatea studiilor necesare funcției publice: minimum 1 an;
cunoștințe de operare pe calculator – Office – nivel mediu;

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anuntului în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, până pe data de 21.07.2016, ora 15,00 la sediul Consiliului Județean Maramureș, str. Gh. Șincai nr. 46 – Baia Mare, jud. Maramureș.

Relaţii suplimentare privind bibliografia şi conţinutul dosarului de înscriere se pot obţine la Compartimentul resurse umane cam. 129, etaj 1, telefon 0262 / 214659 int. 125.

Comments