DEMERSURI Muzeu al mineritului maramuresean

DEMERSURI – Muzeu al mineritului maramuresean la Muzeul de Mineralogie

DEMERSURI. Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, în cadrul programului propriu de ”Extindere a ofertei muzeale”, își propune reluarea demersurilor anterioare privind înființarea unui Muzeu al mineritului maramureșean, care să funcționeze ca o secție a Muzeului de Mineralogie.
În acest sens, în anul 2006 a fost realizat “Studiu de potenţial privind patrimoniul industrial minier al judeţului Maramures (PIMM) şi al oportunităţilor de valorificare a acestuia în scopuri muzeal – turistice”. Acest studiu, a avut ca și obiectiv general crearea unei reţele de obiective muzeal – turistice pentru cercetarea şi prezentarea patrimoniul industrial minier şi geologic din judeţul Maramureș. Studiul a fost realizat de o echipă interdisciplinară alcătuită din specialiști în domenii de activitate relevante, de la mai multe instituții: Consiliul Județean Maramureș, Instituția Prefectului Maramureș, Compania Națională REMIN S.A. Baia Mare, Universitatea de Nord Baia Mare, Muzeul de Mineralogie Baia Mare, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, Clubul de Speologie Montana, Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Maramureș și Federația ONG Maramureș.

Pentru materializarea acestei idei privind înființarea unui Muzeu al mineritului maramureșean s-au purtat discuții și s-a înaintat un memoriu către conducerea Companiei Naționale a Metalelor Prețioase și Neferoase REMIN S.A. care și-a manifesta disponibilitatea pentru sprijinirea unui asemenea proiect. În urmă cu puțin timp la Baia Mare, în organizarea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș și a Instituției Prefectului Maramureș, a avut loc o pre-consultare publică participativă privind strategia minieră pentru perioada 2017-2035, cu titlul „România 2035 – țară cu minerit durabil, transparent și curat – factor de progres economic, pentru bunăstarea cetățenilor”.
Prezent la această dezbatere Ioan Denuț, director al Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare, a prezentat pe scurt intențiile Muzeului de Mineralogie și a solicitat sprijin din partea Ministerului Economiei în implementarea acestui proiect. De asemenea, memoriu realizat în acest sens va fi transmis și Ministerului Economiei, în subordinea căruia își desfășoară activitatea CNMPN REMIN S.A.

„Discuțiile purtate cu reprezentantul Ministerului Economiei, dl. Mihai Sorin Găman – director general adjunct, le considerăm foarte utile și ne îndreptățesc să sperăm că de această dată demersurile noastre nu vor rămâne sterile. Ca și instituție publică de cultură Muzeul de Mineralogie intenționează să solicite sprijin atât ministerului de resort, cât și Rețelei Naționale a Muzeelor din România, a cărei membru fondator este. De asemenea, considerăm oportună și necesară actualizarea studiului de potențial, având în vedere că în cei 10 ani scurși s-au produs modificări ale rețelelor de lucrări miniere subterane, atât prin aplicarea unor lucrări de închidere și reabilitare, dar și prin procese naturale specifice, de eroziune, subsidență sau colmatare”, a declarat Ioan Denuț, director al Muzeului Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare.

Comments