FINANtARE Afacere la sat cu fonduri

FINANtARE – Afacere la sat cu fonduri europene

FINANŢARE Cei care doresc să pornească sau să dezvolte o afacere non-agricolă în mediul rural pot obţine finanţare europeană nerambursabilă de până la 200.000 de euro. Proiectele se depun începând cu 28 iulie și până pe 30 noiembrie.

FINANŢARE Cabinete medicale, cele sanitar-veterinare, mici ateliere de confecţii, unităţi de producţie și servicii sau pensiuni agroturistice. Acestea sunt câteva din afacerile pentru care se pot solicita granturi europene, în cadrul a două submăsuri din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.

Astfel, în cazul submăsurii 6.2., „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” sprijinul financiar nerambursabil este de 100% din valoa­rea investiţiei, nefiind solicitată contribuţie proprie din partea beneficiarului. Bugetul total alocat este de 73 de milioane  euro. Cei care doresc să deschidă o unitate de producţie, un cabinet medical sau o pensiune, primesc fonduri nerambursabile în valoare de 70.000 de euro/proiect, în vreme ce în cazul altor activităţi se alocă 50.000 de euro/proiect. Pot depune cerere de finanţare fermierii sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA), microîntreprinderi și întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care își propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin, microîntreprinderi și întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfășurat activităţi până în momentul depunerii acesteia. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. Sunt considerate cheltuieli eligibile cele legate de cumpărarea terenului unde va fi amplasată unitatea de producţie sau pensiunea și cheltuielile cu mijloa­cele de transport specializate (ambulanţe, mașini de măturat carosabilul, autospecială pentru salubrizare etc).

Durata de execuţie a Contrac­tului de Finanţare este de maximum 60 de luni și cuprinde: durata de realizare a obiectivelor și implementarea corectă a Planului de afaceri, de maximum 57 de luni de la semnarea contractului și reprezintă termenul-limită până la care beneficiarul poate depune cererea pentru a doua tranșă de plată, la care se adaugă maximum 90 de zile calendaristice pentru efectuarea celei ­de-a doua tranșe de plată. Durata de valabilitate a Contractului de Finanțare cuprinde durata de execuţie a Contractului de Finanţare, la care se adaugă 3 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea Contractantă.

În cadrul submăsurii 6.4 – „Investiţii în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole”, care are un buget total alocat de 85 milioane de euro, antreprenorii pot obţine sprijin nerambursabil de până la 200.000 de euro pe durata a 3 ani fiscali. Beneficiarii trebuie să acopere cel puţin 10% din valoarea proiectului. Pot solicita finanţare micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din mediul rural, micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înfiinţate (start-up), fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. Condiţia este ca micro-întreprinderile să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural, iar punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect,  să fie amplasate în spațiul rural.

Durata de execuţie a Contrac­tului de Finanţare este de maximum 36 de luni (3 ani) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj și de 24 de luni (2 ani) pentru proiectele de investiţii care includ achiziţii simple de bunuri/ utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi, de mijloace de transport specializate.

continuarea aici

Comments