In Bosnia, pacienti cu COVID-19 ar fi fost tratati cu gaz industrial, in loc de oxigen medicinal. Scandalul a ajuns in atentia procuraturii

In Bosnia, pacienti cu COVID-19 ar fi fost

In Bosnia, pacienti cu COVID-19 ar fi fost tratati cu gaz industrial, in loc de oxigen medicinal. Sc...

Un scandal a ajuns in atentia procuraturii in statul bosniac Republica Srpska, dupa ce ,,pacientilor Covid li s-ar fi administrat gaze industriale in loc de oxigen medical, in cel putin doua clinici".

Comments