Proiectul lui Catalin Predoiu: Interceptarile SRI facute in baza unor mandate de siguranta nationala, probe in dosarele penale

Proiectul lui Catalin Predoiu Interceptarile

Proiectul lui Catalin Predoiu: Interceptarile SRI facute in baza unor mandate de siguranta nationala...

Initiativa vine dupa ce Curtea Constitutionala a Romanei a constatat, la inceputul lunii februarie a acestui an, ca dispozitiile articolului 139 alineatul 3 teza finala din Codul de procedura penala sunt constitutionale in masura in care nu privesc inregistrarile rezultate ca urmare a efectuarii activitatilor specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea unor drepturi si libertati fundamentale ale omului desfasurate cu respectarea prevederilor legale, autorizate potrivit Legii 51/1991.

Initiatorii precizeaza in expunerea de motive a proiectului ca "din considerentele Deciziei nr. 55/2020 (a Curtii Constitutionale - n.r) se retine ca inregistrarilor rezultate din activitatile specifice culegerii de informatii autorizate potrivit Legii nr. 51/1991 li se poate conferi calitatea de mijloc de proba in procesul penal, cu conditia ca prin lege sa fie reglementata o procedura clara si adecvata, care sa permita verificarea efectiva a legalitatii lor, atat a mijlocului de proba (inregistrarile in cauza), cat si a procedeului probatoriu prin care au fost obtinute'.

Ministrul Justitiei propune modificarea articolului 21 alineatul 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, care ar urma sa aiba urmatorul cuprins: "(1) Datele si informatiile de interes pentru securitatea nationala, rezultate din activitatile autorizate, daca indica pregatirea sau savarsirea unei fapte prevazute de legea penala, sunt retinute in scris si transmise organelor de urmarire penala, potrivit art. 61 din Codul de procedura penala, insotite de mandatul emis pentru acestea, la care se adauga propunerea de declasificare, dupa caz, totala sau in extras, potrivit legii, a mandatului. Convorbirile si/sau comunicarile interceptate, redate in scris, si/sau imaginile inregistrate se transmit organelor de urmarire penala in integralitate, insotite de continutul digital original al acestora. Dispozitiile art. 143 alin. (3) si (A) si art. 146 din Codul de procedura penala se aplica in mod corespunzator".

De asemenea, se noteaza in forma depusa de initiator, la articolul 21, dupa alin. (1) se introduce un alineat nou, alin. (11), cu urmatorul cuprins: "(11) Daca inregistrarile rezultate din activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului, efectuate cu respectarea prevederilor prezentei legi, sunt folosite ca mijloace de proba in procesul penal, legalitatea acestora si a procedeelor probatorii prin care inregistrarile au fost obtinute se verifica, in procedura de camera preliminara, de judecatorul de camera preliminara de la instanta careia ii revine, potrivit legii, competenta sa judece cauza in prima instanta".

Mai mult, Ministerul Justitiei propune ca "(1) in cauzele penale in care, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, procedura in camera preliminara s-a incheiat dispunandu-se inceperea judecatii,si in care sunt folosite ca mijloace de proba inregistrari rezultate din activitatile specifice culegerii de informatii care presupun restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati fundamentale ale omului, efectuate cu respectarea prevederilor Legii nr. 51/1991 privind securitatea nationala, legalitatea acestor inregistrari si a procedeelor probatorii prin care inregistrarile au fost obtinute se verifica de instanta investita cu solutionarea cauzei".

Totodata, initiatorul propune ca "in cauzele penale prevazute la alin. (1) nelegalitatea respectivelor inregistrari sau a procedeelor probatorii prin care inregistrarile au fost obtinute poate fi invocata pana la primul termen de judecata cu procedura completa dupa intrarea in vigoare a prezentei legi, daca incalcarile nu sunt sanctionate cu nulitatea absoluta".

Comments