Propunere: TVA redusa la producerea si livrarea biocombustibilului solid

Propunere TVA redusa la producerea si

Propunere: TVA redusa la producerea si livrarea biocombustibilului solid

Se propune aplicarea TVA de 8% la livrarea biocombustibilului solid destinat producerii energiei termice şi apei calde, precum şi la livrarea materiei prime utilizate în scopul producerii biocombustibilului solid, sub formă de produse din activitatea agricolă şi silvică, reziduurile vegetale agricole şi forestiere, reziduurile vegetale provenite din industria alimentară, reziduurile de lemn.

Luând în consideraţie angajamentele Republicii Moldova în ceea ce ţine de transpunerea legislaţiei comunitare şi, implicit, a abordării europene la promovarea surselor proprii de energie regenerabilă, Ministerul Finanţelor consideră necesară oferirea unui suport tuturor actorilor din domeniul respectiv, atât subiecţilor de pe filiera de consum, cât şi celor de pe filiera de producere a biocombustibilului solid.

Potrivit estimărilor, această măsură va asigura o creştere continuă şi constantă a pieţei de producere a biocombustibilului solid, precum şi va stimula consumul de combustibil local. Ministerul Finanţelor menţionează că aplicarea cotei reduse a TVA de 8%  pe tot lanţul valoric de producere şi livrare a biocombustibilului solid va contribui şi la reducerea cheltuielilor bugetare în partea ce ţine de restituirea sumei TVA.

TVA standard este de 20%.

Comments