Sedinta de Guvern | Modificari legislative pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Sedinta de Guvern | Modificari legislative

Sedinta de Guvern | Modificari legislative pentru prevenirea si combaterea traficului si consumului...

Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 22 noiembrie 2022:

PROIECT DE LEGE pentru completarea tabelelor-anexa nr. I si II la Legea nr.143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

PROIECTE DE HOTARARI DE GUVERNPROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actiunea de protocol cu caracter deosebit "Organizarea de catre Ministerul Afacerilor Interne a reuniunii Comitetului Interministerial de Nivel Inalt al Fortei de Jandarmerie Europeana", care se va desfasura la Bucuresti in perioada 14-16 decembrie 2022PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea unor masuri destinate organizarii, desfasurarii si finantarii, in anul 2022, a paradei militare nationale prilejuite de data de 1 Decembrie - Ziua Nationala a RomanieiPROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind trecerea unei parti din imobilul 3589 aflat in administrarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara ,,Cantacuzino\"\", constituita dintr-o constructie, din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii, si modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statuluiPROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Skopje, la 14 aprilie 2022, pentru aplicarea Acordului Intre Romania si Republica Macedonia in domeniul asigurarilor sociale, semnat la Bucuresti, la 27 februarie 2006PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind recunoasterea Fundatiei pentru Ingrijirea Varstnicului ca fiind de utilitate publicaPROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2020/740 privind etichetarea pneurilor in ceea ce priveste eficienta consumului de combustibil si alti parametri, de modificarea Regulamentului (UE) 2017/1369 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1222/2009PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1031/2018 privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national ,,Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosiuta, judetul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone/an"

10.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN pentru modificarea art. 9 alin (1) din Hotararea Guvernului nr.693/2021privind Infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Cercetare Dezvoltare in Genomica

11.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar a bunului imobil inscris in Anexa nr. 8 la Hotararea Guvemului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum si trecerea acestuia din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Educatiei prin Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, in domeniul public al municipiului Satu Mare, judetul Satu Mare

12.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind recunoasterea Fundatiei tiriac ca fiind de utilitate publica

13.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea descrierii tehnice si a valorii de inventar a unor drumuri forestiere precum si trecerea cu titlu gratuit a acestora si a terenurilor aferente, din domeniul public al statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor- Romsilva in domeniul public al comunei Runcu, judetul Dambovita

14.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ,,Amenajare rau Jijia pentru combaterea inundatiilor in judetele Botosani si Iasi"

15.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al statului si administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - Unitatea Teritoriala 345

16.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Lovrin, judetul Timis

17.PROIECT DE HOTARARE DE GUVERN privind aprobarea stemei comunei Gornesti, judetul Mures

NOTENOTA privind transmiterea unei cereri catre Consiliul Local al Municipiului Arad, in scopul adoptarii de catre acesta a unei hotarari privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Arad in domeniul public al statului, in vederea darii in administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arad

MEMORANDUMURIMEMORANDUM cu tema: MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unei asistente financiare rambursabile de la Banca Europeana de Investitii pentru sustinerea realizarii unor investitii in sectorul sanitar aflate in portofoliul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si AdministratieiMEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului de garantie dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare aferent imprumutului cu caracter preventiv, pe care Fondul de garantare a depozitelor bancare urmeaza sa il contracteze de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru sustinerea Proiectului privind consolidarea institutionala si rezistenta plasei de siguranta financiara si aprobarea semnarii textului negociat al Acordului de garantie; acordarea imputernicirii de semnare a Acordului de garantie, ministrului finantelorMEMORANDUM cu tema: Notificare in vederea inlocuirii unui membru supleant din partea Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR) in cadrul delegatiei Romaniei la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada ramasa din mandatul 2020-2025

Comments