BENEFIC – Cadastrarea terenurilor agricole poate opri valul de investitori straini

BENEFIC – Cadastrarea terenurilor agricole poate opri valul de investitori straini

BENEFIC Guvernul României a aprobat săptămâna trecută, printr-o ordonanţă de urgenţă, cadastrarea cu prioritate a terenurilor agricole, cerinţă venită din partea mai multor fermieri.

BENEFIC Guvernul şi-a motivat decizia prin importanța pe care o are cadastrarea pentru fermieri în accesarea fondurilor europene pe exerciţiul financiar 2015-2020 şi în obţinerea subvenţiilor, care vor fi acordate doar pe baza identificării cadastrale a terenurilor.

Noul act normativ precizează că primăriile vor primi finanţare din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru intabularea terenurilor agricole, pe baza unui contract anual de finanţare. Bugetul alocat de agenţie în acest an este de 90,7 mil. euro.

Ordonanţa permite primăriilor care au derulat deja lucrări de cadastrare din fonduri proprii să poată primi cofinanţare din partea ANCPI ulterior finalizării înregistrării la nivel de sector cadastral şi nu doar după încheierea procesului pe întregul teritoriu administrativ. Guvernul se aşteaptă ca această măsură să accelereze ritmul de desfăşurare a lucrărilor de intabulare. Iniţiativa legislativă aparţine ANCPI, instituţie care coordonează Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), ce vizează înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România până în 2023.

Mihai Anghel, proprietarul Cerealcom Dolj, spune că lipsa cadastrului la terenurile agricole este una dintre problemele fundamentale ale agriculturii româneşti şi una dintre frânele dezvoltării serioase a acestui sector. Potrivit lui, fără cadastru, pământul are o valoare diminuată considerabil şi nu este comercializabil, iar procesul de retrocedare a terenurilor agricole se poate considera încheiat numai în momentul în care se ataşează cadastrul la titlul de proprietate.

sursa

Comments