CONCURS - Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, pune la bataie posturi

CONCURS - Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, pune la bataie posturi

www.alba24.ro

CONCURS  Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș organizează un concurs pentru ocuparea celor șase posturi disponibile, de personal contractual. Se pun la bătaie trei posturi la compartimentul secretariat, documente clasificate și arhivă, câte unul din cadrul Serviciului Cabinet, Poliției Orașului Baia Sprie și Poliției Orașului Vișeu de Sus.

Un alt post vacant ar fi în cadrul evidențelor operative din Sighetu Marmației. Doar două posturi sunt însă libere la Poliția Municipiului Baia Mare, respectiv ca îngrijitori, unul la Serviciul Logistic iar celălalt la compartimentul deservire. Acestea sunt criteriile pe care un aspiranții trebuie să le îndeplinească pentru a intra în concursul pentru posturi:

– cunosc limba română, scris şi vorbit;

– au vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– au capacitate deplină de exerciţiu;

– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de aptitudine în muncă, eliberată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și pe baza examinării psihologice efectuate de către psihologi din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Condiția referitoare la starea de sănătate se consideră îndeplinită numai în situația declarării „apt medical” și „apt psihologic”. Condiția nu este îndeplinită și, prin urmare, candidatura va fi respinsă în situația candidaților declarați „apt limitat”, „apt condiționat” sau „inapt”;

Înscrierile se pot realiza până în data de 9 august 2016 inclusiv, candidaţii trebuind să depună cu ocazia înscrierii documentele necesare pentru constituirea dosarului de concurs, cu excepţia documentelor privind examinarea medicală și psihologică, care se depun la sediul instituţiei până la data de 24 august 2016.

Concursul pentru posturile vacante constă în trei etape succesive:

–  selecţia dosarelor de înscriere – 25.08.2016

–  proba scrisă – 31.08.2016

–  interviul – 05.09.2016

ActualMM

Comments