EVANGHELIA ZILEI – Cele spuse de El au putere aparte

EVANGHELIA ZILEI – Cele spuse de El au putere aparte

EVANGHELIA ZILEI Şi iarăşi le-a zis: Eu Mă duc şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru. Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni. Deci ziceau iudeii: Nu cumva Îşi va ridica singur viaţa? Că zice: Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni. Şi El le zicea: Voi sunteţi din cele de jos; Eu sunt din cele de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta; Eu nu sunt din lumea aceasta. V-am spus deci vouă că veţi muri în păcatele voastre. Căci dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre. Deci Îi ziceau ei: Cine eşti Tu? Şi a zis lor Iisus: Ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi şi de judecat. Dar Cel ce M-a trimis pe Mine adevărat este, şi cele ce am auzit de la El, Eu acestea le grăiesc în lume. Şi ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl. Deci le-a zis Iisus: Când veţi înălţa pe Fiul Omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că de la Mine însumi nu fac nimic, ci precum M-a învăţat Tatăl, aşa vorbesc. Şi Cel ce M-a trimis este cu Mine; nu M-a lăsat singur, fiindcă Eu fac pururea cele plăcute Lui. Spunând El acestea, mulţi au crezut în El. (Ioan 8, 21-30)

Citim în Evanghelia de astăzi că „mulţi au crezut în El”, adică în Domnul Iisus Hristos. Nici nu se putea altfel! Mântuitorul a venit în această lume pentru a oferi cuvintele Sale divine fiecărui suflet doritor de mântuire.

Mulţi s-au aflat în preajma Lui şi cu mult interes I-au ascultat cuvintele. Cele spuse de El aveau o putere aparte, încălzeau inimile, ofereau răspunsuri la multe întrebări. Mulţi au fost convinşi de divinitatea Mântuitorului şi datorită faptului că au fost martori la minunile săvârşite de El.

Însă, astăzi, El a avut cuvinte de mustrare la adresa celor reticenţi şi autosuficienţi. Erau şi lucruri „cu anevoie de înţeles”, însă căldura şi forţa cuvintelor Sale nu lăsau loc nedumeririlor. Domnul Hristos mărturiseşte că toate cele afirmate sunt primite din partea Tatălui Ceresc.

Din acest motiv noi credem cu tărie că învăţăturile creştine nu sunt simple invenţii ale minţii umane, ci picături ale milostivirii lui Dumnezeu, dăruite celor însetaţi de înveşnicire. (Pr. Dumitru Păduraru)

Comments