EVANGHELIA ZILEI – Copiii ne deschid usile Imparatiei

EVANGHELIA ZILEI – Copiii ne deschid usile Imparatiei

EVANGHELIA ZILEI Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer. Iarăşi grăiesc vouă că, dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl Meu, Care este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. Atunci Petru, apropiindu-se de El, I-a zis: Doamne, de câte ori va greşi faţă de mine fratele meu şi-i voi ierta lui? Oare până de şapte ori? Zis-a lui Iisus: Nu zic ţie până de şapte ori, ci până de şaptezeci de ori câte şapte. Iar după ce Iisus a sfârşit cuvintele acestea, a plecat din Galileea şi a venit în hotarele Iudeii, dincolo de Iordan. Şi au mers după El mulţimi multe şi i-a vindecat pe ei acolo. Atunci I s-au adus copii, ca să-şi pună mâinile peste ei şi să Se roage; dar ucenicii îi certau. Iar Iisus a zis: Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. Şi punându-Şi mâinile peste ei, S-a dus de acolo. (Matei 18, 18-22; 19, 1-2, 13-15)

EVANGHELIA ZILEI Sunt impresionante sfaturile pe care ucenicii le-au primit din partea Domnului Iisus Hristos. Prin cuvinte omeneşti au primit poveţe dumnezeieşti.

Mai ob­servăm un lucru: copiii erau aduşi în faţa Mântuitorului şi erau binecuvântaţi prin punerea mâinilor şi prin rugăciune. Binecuvântarea era întărită de cuvintele Sale: „Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor”.

Să luăm aminte la gingăşia unui copil, la senină­tatea ochilor săi, la încrederea cu care-şi urmează părinţii. Cum un copil ascultă de părinţii săi, la fel şi noi trebuie să fim ascultători şi să luăm aminte la cuvintele Părintelui ceresc. Când a primit Taina Sfântului Botez, copilul devine membru al Bisericii şi fiu al lui Dumnezeu. Dacă un copil îşi vede părinţii rugându-se, şi el se va ruga, dacă tatăl şi mama vor merge la biserică, şi el va merge.

Într-o zi copiii vor deveni părinţi şi vor trebui să ştie care este drumul care duce spre Dum­nezeu. Copiii ne deschid uşile Împărăţiei divine. (Pr. Dumitru Păduraru)

Comments