EVANGHELIA ZILEI – Cuvintele sale ne patrund, ne uimesc, ne mobilizeaza

EVANGHELIA ZILEI – Cuvintele sale ne patrund, ne uimesc, ne mobilizeaza

EVANGHELIA ZILEI Şi umblând pe lângă Marea Galileii, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari. Şi le-a zis Iisus: Veniţi după Mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni. Şi îndată, lăsând mrejele, au mers după El. Şi mergând puţin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui. Şi ei erau în corabie, dregându-şi mrejele. Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu lucrătorii, s-au dus după El. Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa. Şi erau uimiţi de învăţătura Lui, căci El îi învăţa pe ei ca Cel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor. (Marcu 1, 16-22)

Cuvintele Domnului Iisus Hristos adresate mulţimilor erau profunde şi înălţătoare. Toţi cei care-I ascultau învăţăturile erau uimiţi.

Acest lucru se întâmplă şi în zilele noastre deoarece cuvintele Sale sunt izvorâte din înţelepciunea Sa divină. Domnul Hristos învăţa „ca Unul Care are putere, iar nu în felul cărturarilor”. Cuvintele Sale ne pătrund, ne uimesc, ne mobilizează. Am putea spune că El este „Cartea cea vie”!

Cei care-L ascultau puteau vedea cum cele din jurul lor căpătau o alta valoare şi o altă dimensiune. Ucenicii Domnului Hristos au fost cei mai mulţi oameni simpli, pescari, însă acum nu se mai îndeletniceau cu prinderea peştilor, ci au devenit „pescari de oameni”.

Prin binecuvântarea Mântuitorului, mreaja a devenit mreaja Cuvântului dumnezeiesc. Toţi suntem pescari pe mântuitoarea barcă a acestei vieţi. (Pr. Dumitru Păduraru)

Comments