EVANGHELIA ZILEI – Postul te transforma interior

EVANGHELIA ZILEI – Postul te transforma interior

EVANGHELIA. Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi fariseii postim mult, iar ucenicii Tăi nu postesc? Şi Iisus le-a zis: Pot oare, fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche, căci peticul acesta, ca umplutură, trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; alminterea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se strică; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună. (Matei 9, 14-17)

Când ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul au spus Domnului Iisus Hristos că ucenicii Săi nu postesc aşa cum postesc ei şi fariseii, răspunsul Mântuitorului i-a surprins. Comparaţia cu burdufurile noi şi cele vechi a fost destul de subtilă pentru a fi înţeleasă ca atare.

Când Hristos este împreună cu apostolii, aceştia au bucuria nuntaşilor care se bucură de prezenţa mirilor. Dar, atenţionează Mântuitorul, va veni o vreme când Mirele va fi luat de la ei; atunci ei vor posti.

În aceste cuvinte noi avem încă un argument pentru perioadele de post dintr-un an. Pentru a posti, ai în primul rând motive duhovniceşti. Mulţi resping postul deoarece nu înţeleg şi nu pot vedea dincolo de abstinenţa de la anumite alimente.

Postul nu te face un om nou, ci te transformă interior; îţi pune rânduială în gânduri, gesturi şi manifestări; îţi arată adevăratele priorităţi ale vieţii. Posturile sunt rânduite pentru cei care sunt în căutarea desăvârşirii. Postim şi ne pregătim să ne-nveşnicim! (Pr. Dumitru Păduraru)

Comments