FALIMENT – O societate de asigurari din Romania a ramas fara autorizatie de functionare

FALIMENT – O societate de asigurari din Romania a ramas fara autorizatie de functionare

FALIMENT Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a constatat starea de insolvență a societății Forte Asigurări Reasigurări S.A. și a decis retragerea autorizației de funcționare, concomitent cu promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, potrivit Legii 85/2014, relatează Digi24.

FALIMENT Anterior acestei decizii, Consiliul ASF a respins proiectul de achiziție prezentat de societatea BBP Bandenia PLC în vederea dobândirii, în mod direct, a unei participații calificate din capitalul social al societății Forte Asigurări Reasigurări S.A. În urma analizării documentelor prezentate de potenţialul achizitor s-a constatat că intenţia de achiziţie nu respectă prevederile legale aplicabile, din perspectiva prezentării unei documentaţii complete, a asigurării unui nivel suficient de transparenţă în ceea ce priveşte mecanismul de finanţare, precum şi a îndeplinirii condiţiilor indispensabile unei supravegheri eficiente a entităţii reglementate. BBP Bandenia PLC este o companie publică înregistrată în anul 2003, cu sediul la Londra, cu un capital social de 440 milioane de lire sterline.

Consiliul ASF a luat notă de faptul că acționarul majoritar LGS Holding nu și-a respectat angajamentele repetate de majorare a capitalului societății în vederea restabilirii indicatorilor prudențiali și nici nu a luat măsuri pentru a asigura necesarul de lichiditate pe termen scurt și mediu:

  • marja de solvabilitate disponibilă a ajuns să înregistreze valori negative, situându-se sub jumătate din limita minimă cerută pentru activitatea de asigurări generale;
  • societatea se află într-o incapacitate vădită de a-și onora obligațiile de plată din lichiditățile existente;
  • fondurile proprii eligibile să acopere cerința minimă de capital înregistrează o valoare negativă cu încălcarea Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

Conform legislației în vigoare, protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător revine Fondului de Garantare a Asiguraților, în limita plafonului de 450.000 de lei per asigurat.

Continuarea, AICI.

Sursă foto.

Comments