FISC – Pensiile primite in strainatate trebuie declarate

FISC – Pensiile primite in strainatate trebuie declarate

FISC Maramureșenii care primesc pensii din străinătate, dar au rezidență fiscală în țară, trebuie sa anunțe fiscul despre acest lucru.

FISC Potrivit oficialilor finanțelor din Maramureș, acest lucru trebuie făcut în termen de 30 de zile de la data încadrării în această categorie de persoane, la organul fiscal la care sunt arondați cu domiciliul fiscal, prin depunerea Declaraţiei privind venitul estimat respectiv formularul 220.

Purtătorul de cuvânt al Administrației Județene a Finanțelor Publice Maramureş, Georgeta Timiș, arată că ”venitul estimat din pensii obținute din străinătate se calculează ca produs între venitul lunar din pensie evaluat la cursul pieței valutare comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declarației și numărul de luni din anul fiscal în care se realizează venitul din pensie. În cazul impunerilor efectuate după expirarea unor termene de plată, contribuția de asigurări sociale de sănătate se repartizează la termenele de plată următoare”.

Ea mai arată că persoanele în cauză sunt obligați să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere. Plățile se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Pentru veniturile din pensii realizate în statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit plătit în străinătate, dar nu mai mult decât cel datorat pentru venitul similar în România.

De menționat că potrivit legislației în vigoare persoana fizică rezidentă este cea care are domiciliul în România sau cea care este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive.

În Maramureș peste 2.000 de persoane beneficiază de pensii comunitare, însă numărul este în creștere datorită faptului că tot mai multe persoane încep să se încadreze în condițiile cerute de legislație pentru a putea beneficia de o astfel de pensie.

Comments