UNIC- Parcul National Muntii Rodnei, rezervatie a Biosferei

UNIC- Parcul National Muntii Rodnei, rezervatie a Biosferei

sursa foto:parcrodna.ro

UNIC. Parcul Național Munții Rodnei a fost desemnat Rezervaţie a Biosferei de către Comitetul MAB UNESCO la cea de a VI-a sesiune a Consiliului Internaţional de Coordonare a Programului Om-Biosferă, de la Paris, din 1979.
Parcul Naţional Munţii Rodnei (PNMR) înfiinţat în anul 1932 prin Jurnalul Consiliului de Miniştri nr. 1949, reconfirmat prin Legea nr.137/1995 şi prin Legea 5/2000, este arie naturală protejată de interes naţional şi internaţional. La început a fost protejat numai golul de munte din jurul Vf. Pietrosu (183 ha), doar mai târziu suprafaţa rezervaţiei fiind extinsă la 3300 ha.

Situat în partea de nord a judeţului Bistriţa-Năsăud) și partea de S-SE a judeţului Maramureş, PNMR este unul dintre obiectivele principale de patrimoniu natural din judeţ,. Are o suprafaţă totală de 47.227 ha, din care 9.425 ha (20%) în judeţul Maramureş, Din total suprafaţă, 27.792,9 ha reprezintă fond forestier (22.724,6 ha – în județul Bistrița Năsăud și 5.068,3 ha în Maramureș), aflat administrarea a trei direcţii silvice: Bistriţa (17.008,5 ha, Baia Mare (7.140,9 ha) şi Suceava (3.643,5 ha)
Scopul principal al Parcului Naţional Munţii Rodnei – Rezervaţie a Biosferei este cel de conservare a habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, diversităţii biologice. De asemenea se urmăreşte dezvoltarea durabilă a zonei, astfel încât utilizarea resurselor naturale să nu contravină obiectivului de conservare, precum şi asigurarea de condiţii pentru activităţile educaţionale, recreative şi de cercetare ştiinţifică.

Parcul cuprinde următoarele zone funcționale:
a) Rezervaţia Ştiinţifică – Pietrosul Mare, care corespunde categoriei I a I.U.C.N.(3.300 ha)
Piatra Rea, în suprafață de 150 ha
Bila – Lala în suprafață de 2.893 ha

b) Monumente ale naturii – categoria a III – I.U.C.N.
Ponorul Bătrâna – 0,5 ha;
Peştera şi Izbucul Albastru al Izei – 100 ha;
Poiana cu Narcise Valea Secii – 5.0 ha
Peştera din Valea Cobăşel – 1.0 ha;

c) Rezervaţii naturale, categoria IV – I.U.C.N.
Piatra Rea – 50 ha;
Izvoarele Mihăiesei – 50 ha;
Bila – Lala – 2.893 ha;

Flora reprezentativă a PNMR este formată din micromicete care cuprind 390 de specii, iar dintre speciile de lichieni se întâlnesc 248 şi 26 infrataxoni (6 specii endemice, 20 specii sunt rare pentru flora României). Se mai găsesc speciile briofite care sunt în număr de 235 unităţi din 108 genuri şi 52 familii. Foarte bogată este și flora cormofitelor, di care care este foarte bogată se mai găsesc respectiv 1123 specii de fanerogame. Din flora acestei zone, câteva specii sunt mai semnificative, precum cum ar fi: smârdarul (Rhododendron kotshy), zâmbrul (Pinus cembra), opaiţul Muntilor Rodnei (Silene nivalis) sau păiușul lui Porcius (Saussureea porci), ultima – pe cale de dispariție – a fost identificată din nou, la 112 ani de la descoperirea ei de către academicianul Florian Porcius).

Fauna este formată din mai multe specii reprezentative printre care: enchitreide cuprinde 7 genuri cu 28 specii, iar dintre lumbricide se găsesc doar 12 specii. Se mai găsesc 20 specii din care 6 endemice din genul diplopode, iar din genul chilopode se găsesc 36 de specii, din care 6 endemice. Se mai află 39 de specii de ortoptere şi 295 specii de macrolepidoptere care prezintă şi specii periclitate şi vulnerabile.

Sursa info

Comments