UTIL PENTRU PARINTI – S-a modificat procedura de intocmire a actului de nastere

UTIL PENTRU PARINTI – S-a modificat procedura de intocmire a actului de nastere

UTIL PENTRU PĂRINȚI. Modalitatea de întocmire a actului de naştere şi înregistrarea tardivă a naşterii au fost simplificate printr-o ordonanţă de urgenţă adoptată marţi, în scopul reducerii numărului de copii neînregistraţi în registrele de stare civilă şi, implicit, pentru asigurarea accesului minorilor la serviciile de sănătate, asistenţă socială şi educaţie, potrivit unui comunicat al Executivului remis Agerpres.

UTIL PENTRU PĂRINȚI. Conform sursei citate, prin această ordonanţă de urgenţă, Guvernul a stabilit două modalităţi de înregistrare a naşterii copilului, în funcţie de termenul în care aceasta se realizează.

Astfel, înregistrarea naşterii copilului se va face, ca regulă generală, în termen de 30 de zile de la naştere (comparativ cu 15 zile, cât este în prezent). “În acest termen de 30 de zile, ca element de noutate, se stabilesc reguli privind înregistrarea copilului, chiar dacă la internarea în unitatea sanitară mama nu poate face dovada identităţii sale cu un act de identitate. Noile reglementări prevăd proceduri atât pentru situaţia în care mama nu deţine act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau l-a distrus), cât şi pentru situaţia în care mama nu a fost înregistrată în evidenţele de stare civilă şi, implicit, nu a deţinut niciodată un certificat de naştere”, se arată în comunicat.

Totodată, înregistrarea naşterii se va putea realiza, ca situaţie de excepţie, şi după termenul de 30 de zile, însă prin parcurgerea unor proceduri administrative.

“Pe lângă faptul că se elimină limitarea de un an în care era posibilă stabilirea stării civile pe cale administrativă, actul normativ adoptat astăzi elimină procedura de înregistrare tardivă a naşterii realizată în faţa instanţelor de judecată. Astfel, înregistrarea naşterii peste termenul de 30 de zile se va putea face printr-o aprobare a primarului unităţii administrativ-teritoriale, cu un aviz prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al municipiului Bucureşti. De asemenea, faţă de situaţia actuală, când pentru înregistrarea tardivă a naşterii se solicită expertiza medico-legală, ordonanţa de urgenţă adoptată astăzi stabileşte ca acest document să fie solicitat numai dacă nu există un certificat medical constatator al naşterii. Astfel de situaţii sunt posibile având în vedere că textul referitor la înregistrarea naşterii după termenul de 30 de zile vizează şi soluţionarea unor cazuri în care naşterea a avut loc cu mult timp în urmă şi nu se mai găsesc documente doveditoare ale naşterii”, se precizează în comunicat.

De asemenea, având în vedere că una din cauzele care au determinat creşterea numărului copiilor nedeclaraţi la naştere o reprezintă lipsa înregistrării naşterii mamei, prin actul normativ se stabileşte că, odată identificată mama, autorităţile statului (serviciile publice de asistenţă socială) fac demersurile necesare pentru înregistrarea naşterii şi obţinerea unui act de identitate de către mamă, mai arată Guvernul.

Conform Executivului, un alt aspect vizat de ordonanţa de urgenţă are în vedere simplificarea procedurii de soluţionare a cererilor de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele internate într-o instituţie sanitară, prin stabilirea unei competenţe în seama serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor pe raza căruia se află instituţia sanitară.

“Aceste modificări legislative au fost decise de Guvern în regim de urgenţă având în vedere situaţia copiilor a căror identitate nu poate fi demonstrată şi care, astfel, nu pot beneficia de drepturi fundamentale – la sănătate, educaţie, asistenţă socială”, se mai arată în comunicatul citat.

Agerpres.ro

Comments