AMENZI – Igiena spatiilor si etichetarea necorespunzatoare amendate de inspectorii sanitar – veterin...

AMENZI. Inspectorii sanitar- veterinari şi pentru siguranţa alimentelor din Maramureş au luat la purecat unităţile din industria agroalimentară. Controalele desfăşurate pe tot parcurul lunii iunie au vizat unităţi care îşi desfăşoară activitatea pe diverse domenii de activitate , de la cele precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, precum şi până la unităţi de depozitare.

Potrivit autorităţilor sanitar- veterinare controalele au vizat în principal aspecte legate de calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, respectiv prelucrate, dar şi calitatea spatilor în care sunt depozitate. În plus inspectorii sanitar veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au vrut să se asigure de faptul că nu se face rabat de la condiţiile condiţiile de igienă din aceste unităţi.

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitatie necesare analizei gradului de igienă, probe care au fost transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

AMENZI. Prin verificări au trecut câteva zeci de astfel de unităţi, în multe dintre ele fiind descoperite o serie de neconformităţi.

Potrivit autorităţilor sanitar – veterinare cele mai multe dintre ele sunt legate de igienă spaţiilor dar şi etichetarea necorespunzătoare a produselor.

În urmă neregulilor identificate au fot aplicate câtva zeci de avertismente şi sancţiuni valoarea totală a amenzilor aplicate ridicându-se la 4.200 lei

Comments