ESTE BUNA – Tu stii ce bei?

ESTE BUNA – Tu stii ce bei?

ESTE BUNĂ. Apa potabilă este un element absolut esențial vieții și reprezintă cel mai important aliment.

Societatea S.C. VITAL S.A monitorizează continuu calitatea apei potabile, începând cu procesul de tratare și până la robinetele consumatorilor. Se verifică zilnic probe de apă potabilă prelevate din rețeaua de distribuție a orasului Baia Mare, precum și din zonele de operare ale societății, din județul Maramureș. Punctele de control sunt clar definite și sunt stabilite de comun acord cu Direcția de Sănătate Publică Maramureș, în funcție de numărul de locuitori . În municipiul Baia Mare, calitatea apei se verifică zilnic la sursă, pe fluxul tehnologic, înainte de distribuția acesteia în rețea, prin testarea în laborator a 19 parametrii fizico-chimici și microbiologici.

Rezultatele analizelor sunt publice și pot fi accesate de către consumatori pe site-ul www.vitalmm.ro. Laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice oferă zilnic Direcţiei Producție din cadrul S.C. VITAL SA informaţii privind calitatea apei şi transmite periodic rezultatele analizelor efectuate sub formă de „Rapoarte de încercări”, care furnizează informaţii referitoare la calitatea şi provenienţa apei, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislaţia în vigoare.

“ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR” recunoscută oficial ca organism naţional de acreditare unic, acordă S.C. VITAL SA “Certificatul de acreditare Nr. LI 955” ce atestă faptul că laboratorul de analize fizico-chimice şi microbiologice satisface cerinţele SR EN ISO/CEI 17025:2005 şi este competent să efectueze activităţi de încercări, contribuind astfel la creşterea competitivităţii servicilor şi produselor oferite de către SC VITAL SA.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII acordă laboratorului de analize fizico-chimice și microbiologice SC VITAL SA “Certificatul de înregistrare nr.296” din data de 04.01.2016, pentru competenţa de a efectua monitorizarea de control a calității apei potabile.

Certificatele emise, de RENAR ŞI MINISTERUL SANĂTĂŢII, demonstrează faptul că activităţile privind controlul calităţii apei se desfăşoară zilnic la cel mai înalt nivel de competenţă profesională.

În acelaşi timp aceste certificate sunt dovezi certe, care vin să întărească și mai mult încredere deplină a utilizatorilor noștri, în serviciile efectuate de către S.C. VITAL SA.

Comments