FONT - Scrisoare de solicitare privind numirea unui expert pe domeniul Tineret in cadrul CJ Maramures

FONT - Scrisoare de solicitare privind numirea unui expert pe domeniul Tineret in cadrul CJ Maramure...

foto facebook

FONT Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș alături de organizațiile membre au înaintat Consiliului Județean Maramureș o scrisoare de solicitare privind numirea unui expert pe domeniul Tineret în cadrul Consiliului Județean Maramureș. 

FONT „Către, Consiliul Județean Maramureș. În atenția domnului președinte Zetea Gabriel Valer, domnului vicepreședinte Doru Ioan Dăncuș, domnului vicepreședinte Morar Lucian Ioan Titus

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș alături de organizațiile membre, vă înaintează următoarea solicitare privind numirea unui expert pe domeniul Tineret în cadrul Consiliului Județean Maramureș.

Având în vedere buna colaborare cu instituția dumneavoastră, care s-a concretizat prin constituirea la nivelul județului  Maramureș a fondului destinat activităților de și pentru tineret, considerăm necesară numirea unei persoane cu atribuții  în domeniul Tineret în cadrul Consiliului Județean Maramureș. Precizăm faptul că numărul activităţilor de tineret la nivelul județului nostru se preconizează a fi în continuă creștere, odată cu dezvoltarea sectorială, iar desemnarea unei persoane cu atribuţii în sectorul de Tineret ar creşte calitatea colaborărilor dintre organizaţiile de tineret şi Consiliul Judeţean Maramureş.

Subliniem că România, în calitate de membru al UE, este tot mai expusă realităților politice și economice europene, dar și mondiale. Tinerii români se confruntă cu probleme și nevoi asemănătoare celor din alte state ale Uniunii Europene în domeniul tineretului. De asemenea, România s-a angajat să dezvolte și să implementeze politicile de tineret, atât la nivel național cât și la nivel local prin Legea nr. 350/2006 (legea Tinerilor). O componentă importantă a implementării politicilor de tineret este capacitatea acestora de a răspunde nevoilor reale ale tinerilor, precum si adaptarea acestora la specificul local în care se formează. În acest sens, fondul alocat de Consiliul Județean Maramureș pentru activitățile de și pentru tineret este un început în dezvoltarea sectorului de tineret în județul nostru și un început în dezvoltarea de politici publice în domeniu tineretului aplicate la nivelul județului.

Ne dorim să menținem un dialog structurat, într-un climat care să favorizeze dezvoltarea tinerilor și a activităţilor destinate acestora, precum și în vederea realizării unei strategii la nivel județean pentru acest sector.

Credem că prin numirea unui responsabil care să aibă atribuții în acest domeniu, problemele curente și de ordin administrativ vor beneficia de o soluționare mai rapidă.

Domeniul Tineret și importanța lui o găsim definită de instituția dumneavoastră, prin „Planul de dezvoltare durabilă a județului Maramureș 2007 – 2013”  în care sunt asumate ca direcție strategică, printre altele: Învăţământul, Cultura și Tineretul. În acelaşi  document este prevăzut, de exemplu:

  •  Elaborarea și implementarea metodelor inovatoare pentru promovarea ocupării în  rândul șomerilor tineri;
  •  Promovarea sistemelor duale de finanțare pentru ocuparea tinerilor;
  •  Stimularea întreprinderilor tinere pentru realizarea unor activităţi inovative bazate pe C-D;

Având în vedere expunerea de motive de mai sus, considerăm necesară desemnarea/numirea unui expert pe domeniul tineret în cadrul Consiliului Județean Maramureș  care să aibă ca atribuții atât consultarea cu organizațiile neguvernamentale de tineret în problemele specifice domeniului, cât și oferirea de consultanță tinerilor și organizațiilor care implementează proiecte de și pentru tineret la nivelul județului Maramureș.

Vă stăm la dispoziție pentru orice discuții și clarificări cu privire la aspectele semnalate de către noi în prezenta adresă. Asteptăm răspunsul dumneavoastră pe adresă [email protected]”, se arată în comunicatul remis de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș.

Comments