SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2016. Iata CUM PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016

SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2016. Iata CUM PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016

SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2016. Iata CUM PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Iată CUM PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016
SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Iată CUM PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. În total, 137.344 de absolvenţi de clasa a XII-a vor susţine PROBELE SCRISE din cadrul examenului de BACALAUREAT 2016, în cele 473 de centre de examen. De asemenea, lucrările vor fi corectate în 87 de centre de evaluare. REZULTATELE FINALE ale examenului de BACALAUREAT 2016 urmează să fie afişate în data de 16 iulie.

SUBIECTE şi BAREM ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Subiectele şi baremul pentru examenul de BACALAUREAT 2016 vor fi publicate, în timp real, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, urmând ca, undeva în jurul orei 15:00, subiectele şi baremul să fie publicate şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Iată care este CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2016 - PROBA SCRISĂ:

4 iulie 2016 - Limba şi literatura română – proba E)a)probă scrisă
5 iulie 2016 - Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
6 iulie 2016 - Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
8 iulie 2016 - Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
12 iulie 2015 - AFIŞAREA REZULTATELOR pentru examenul de BACALAUREAT 2016 (până la ora 16:00) pe EDU.RO
12 iulie 2015 - Depunere CONTESTAŢII (orele 16:00 – 20:00)
13 -15 iulie 2015 - Rezolvare CONTESTAŢII

REZULTATELE FINALE ale examenului de BACALAUREAT 2016 urmează să fie AFIŞATE în 16 IULIE.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. REGULI pentru examenul de BACALAUREAT 2016.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Toate sălile de EXAMEN vor fi supravegheate video şi audio. Vor fi supravegheate, în acelaşi mod, şi sălile în care se vor descărca şi se vor multiplica SUBIECTELE şi sălile în care se vor prelua, evalua şi depozita lucrările scrise.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Extrem de important este faptul că, potrivit metodologiei de EXAMEN, candidaţii NU pot intra în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări şi alte materiale care ar putea fi utilizate pentru REZOLVAREA SUBIECTELOR, şi nici cu telefoane mobile sau căşti audio.

Cei care vor încălca această regulă vor fi eliminaţi din EXAMEN şi îşi vor pierde dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. La EXAMENUL DE BACALAUREAT 2016, elevii primesc SUBIECTE diferite în funcţie de ce PROFIL au urmat la liceu. Absolvenţii de clasa a XII-a care au urmat cursurile la uman sau pedagogic vor avea la examen SUBIECTE mai dificile decât cei care au făcut un profil real sau filiera tehnologică sau vocaţională, alta decât pedagogică. Măsura cu SUBIECTE diferite în funcţie de profil este prevăzută în metodologia de EXAMEN.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Cum PROMOVEZI EXAMENUL de BACALAUREAT 2016

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Absolvenţii de liceu promovează EXAMENUL de BACALAUREAT 2016 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Lucrările scrise ale candidaţilor la BACALAUREAT pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de BACALAUREAT.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. A doua SESIUNE a examenului de BACALAUREAT 2016 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate să se desfăşoare în perioada 18 - 22 iulie.

Astfel, în 16-17 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 17-19 august - evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 18-19 august - evaluarea competenţelor digitale.

Din 22 august, vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată, în 23 august, de limba şi literatura maternă, 24 august - proba obligatorie a profilului şi 26 august - proba la alegere a profilului şi specializării.

Primele REZULTATE vor fi afişate în 29 august, până la ora 16:00, iar CONTESTAŢIILE vor fi depuse între orele 16:00 şi 20:00. În 30-31 august vor fi rezolvate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate REZULTATELE FINALE.

BACALAUREAT 2016 SUBIECTE ROMÂNĂ și BAREM. În cele ce urmează, puteţi consulta SUBIECTE care au picat la sesiunea din 2015 a examenului de BACALAUREAT, de la profilul UMAN:

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Subiect I Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Analizarea unui text numit ”Trei Generații”, de Lucia Demetrius

Subiect II Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Un text argumentativ despre rolul scriitorului în societate

Subiect III Bacalaureat 2015 Limba și literatura română (30 de puncte)

Relaţia dintre două personaje într-un roman interbelic

BACALAUREAT 2016 SUBIECTE ROMÂNĂ și BAREM. Iată ce se notează la proba de limba română:

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Prin susținerea probei la această disciplină, candidații trebuie să facă dovada competențelor formate atât în ciclul inferior, cât si în ciclul superior al liceului (clasele a IX-a - a XII-a), prin raportare la conținuturile parcurse, în conformitate cu programa de examen:

1. Utilizarea corectă si adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare

2. Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune si de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală si stilistică în receptarea textelor literare si nonliterare

3. Punerea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare. La acest punct se urmărește identificarea si explicarea relațiilor dintre opere literare si contextul cultural în care au apărut acestea; argumentarea în scris și oral a unor opinii în diverse situații de comunicare; argumentarea unui punct de vedere privind textele literare si nonliterare studiate sau la prima vedere.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Exemple de SUBIECTE pentru proba de luni, 4 iulie, la BACALAUREAT

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Subiectul I cere analizarea unei poezii de Maria Bănuș.

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Subiectul II presupune scrierea unui text de tip argumentativ despre necesitatea promovării diversității culturale în societatea de astăzi.

SUBIECTE şi BAREM ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Vă reamintim că subiectele şi baremul pentru examenul de BACALAUREAT 2016 vor fi publicate, în timp real, pe site-ul nostru, www.realitatea.net, urmând ca, undeva în jurul orei 15:00, subiectele şi baremul să fie publicate şi pe site-ul subiecte.edu.ro.

Articole recomandate

Comments